LEGI kapije

"LEGI" kapije su vrlo funkcionalno i estetski dopadljivo rješenje za ograde na prostorima različite namjene.

Preduzeće "G&Z Trejd" d.o.o. u svojoj ponudi ima modele "LEGI" kapija.

Pored "LEGI" kapija, izrađujemo vlastite kapije po narudžbi, po povoljnim cijenama, prema dimenzijama otvora.

U ponudi se nalazi nekoliko modela kapija:

· Samonosive kapije, jednokrilne;
Jednokrilne kapije se izrađuju za širinu otvora do 5 metara.

· Samonosive kapije, dvokrilne;
Dvokrilne kapije se izrađuju za širinu otvora do 10 metara.

· Klizne kapije na šini, bez motora i sa motorom;
Postavljaju se na otvorima gdje klasično krilo kapije nema dovoljno prostora za otvaranje i zatvaranje. Preporučuju se na prostorima gdje su zahtjevniji propisi za osiguranje objekata. Ramovi su stabilni, sa jakim ivicama, čime se sprečavaju oštećenja. Prema potrebi, može se ugraditi signalna oprema, daljinski upravljači za električne kapije i mnogo drugih zanimljivih i funkcionalnih dodataka.

· Klizne kapije samonosive;
Koriste se na otvorima gdje se ne može ugraditi šina ili je ugradnja šine otežana. Ram kapije se postavlja na namjenski profil, koji se pokreće preko valjka. Valjak je ugrađen u nosivi stub kapije.

Prema narudžbi, kapije se otvaraju s lijeva, s desna, prema vani ili prema unutra, za 180°. Način otvaranja se definiše nakon postavljanja, zavisno od potreba naručilaca i estetskih i drugih zahtjeva ograde i okruženja gdje su ugrađene.

Pravac otvaranja se može promijeniti i nakon postavljanja, zbog jednostavne montaže i konstrukcijskih karakteristika. Stub kapije se može postaviti na lijevoj i desnoj strani, čime se kupcu daje mogućnost izbora nakon postavljanja ograde.

"LEGI" kapije imaju brojne prednosti, od kojih neke ističemo:

· Ekonomična i vrlo sigurna kapija;
· Bezbjedna je za korištenje.
Nema oštrih vrhova, koji mogu dovesti do povreda prilikom korištenja, a svi dijelovi su zaštićeni čime je rukovanje potpuno bezbjedno za korisnike svih generacija, što je posebno važno za najmlađe.
· Ugrađuje se na površine sa raznolikim okruženjem, uz uvažavanje zahtjeva kupca i efikasno uklapanje u stilske karakteristike okruženja;
· Naknadne nadogradnje su vrlo jednostavne;
· Jasan dizajn, sa jasnim linijama omogućava da se kapije vrlo lako uklapaju u različita stilska okruženja, na objektima različite namjene;
· Prema zahtjevu, izrađuju se kapije sa posebnim konstrukcijama;

Jedan originalan LEGI se prepoznaje po kvalitetu!

LEGI ograde

"LEGI" ograde predstavljaju izuzetno rješenje za površine različitih namjena i veličine. Izrađuju se u visinama od 60 cm do 240 cm, a nastavljanjem uz odgovarajuće stubove se mogu izraditi do 12 m visine.

Estetski se lako uklapaju u raznovrsna stilska okruženja, a izrađuju se u bojama po narudžbi kupca, kao i u standardnim bojama:

Red. br. Boja Broj
1. močvarno zelena RAL 6005
2. čisto bijela RAL 9010
3. beton siva RAL 7023
4. antracit siva RAL 7016

U ponudi se nalazi nekoliko modela ograda:

· LEGI R - FIT

Sistem ograđivanja LEGI R - FIT koristi R-Fit stub kao nosač. Povezivanje stuba i rešetkaste ograde se izvodi pomoću jednog vijka, čime se ogradi daje izuzetan dizajn. Zaobljene ivice stvaraju potrebnu zaštitu od povreda, a kapice koje se montiraju na stub daju ogradama elegantan završetak.

· LEGI R - FIL

Koristi rešetkasti stub, čime se dobija neupadljiva ograda, koja je posebno pogodna za zelene površine, gdje bi se klasične fosne smatrale estetski neodgovarajućim.

Zadivljujuće jednostavna i brza montaža ograde u dva poteza, povoljne mogućnosti transporta i skladištenja i jeftina cijena daje optimalan odnos kvalitet - cijena, koji opravdava ponekad gradnju ove LEGI R Fil ograde i izvan zelenih površina, kao npr. sportski tereni, industrijske građevine, itd.

Toplo cinkovanje po standardu DIN EN ISO 1461, kombinovano sa dodatnim plastificiranjem tj. takozvanim elektrostatičkim mokrim lakiranjem, nudi optimalnu zaštitu od korozije u standardnim tonovima boja.

"LEGI" ograde se ugrađuju na različitim prostorima, a izrađuju se prema namjeni i okruženju u kome se postavljaju. Pored "LEGI" R - FIT i R - FIL ograda, u ponudi se nalaze i razni drugi namjenski modeli. R - PUR, R - ukrasna, za stadione i razni drugi modeli se koriste za ograde različite namjene.

U okviru ponude "LEGI" proizvoda se nalaze i vijci za montažu, hvatači lopte i brojni drugi zanimljivi i praktični proizvodi!

LEGI proizvodi

"LEGI" ogradni sistemi su svoje brojne prednosti pokazali na raznim površinama, gdje drugi ogradni sistemi nisu mogli odgovoriti na zahtjeve korisnika. Pokazali su izuzetnu stabilnost, čvrstinu, kvalitet i ekonomičnost.

Izražena funkcionalnost je vrlo brzo stvorila veliko povjerenje korisnika, a zanimljiv dizajn je ograđenim površinama donosio prepoznatljiva stilska obilježja. Svi krajevi rešetkastih ograda se nalaze u unutrašnjosti stuba, tako da na ogradama nema šiljaka i dodataka za pričvršćivanje. Korisnicima se nudi nekoliko modela, čime se omogućava ugradnja originalne ograde kakvu ste tražili.

Preduzeće "G&Z Trejd" d.o.o. u svojoj ponudi ima "LEGI" ogradne sisteme, koji omogućavaju korisnicima da iskažu kreativnost i postave ogradu koja u potpunosti ispunjava najsloženije zahtjeve.

Ograde i kapije iz naše pobude su podjednako atraktivne i djeluju vrlo dekorativno na površinama različite namjene. Preporučuju se arhitektima i projektantima koji se bave pejzažnom arhitekturom i uređenjem eksterijera bilo koje vrste objekata. Jednostavna montaža i atraktivan dizajn podstiču kreativnost kod uređenja eksterijera čime se stvaraju vrlo zanimljive sredine za različite aktivnosti.

"LEGI" ogradni sistemi imaju široku primjenu.

· INDUSTRIJSKI POSJEDI

Ogradni sistemi "LEGI" se preko 60 godina ugrađuju na industrijskim posjedima. Specifični tereni sa različitom tvrdoćom zemljišta, različita podneblja sa specifičnim klimatskim karakteristikama, postojeće ograde, različite vrste zaštite, specifični uslovi industrijskih objekata i razni drugi uslovi predstavljaju odgovarajući ambijent u kome su ogradni sistemi iz naše ponude postigli puni učinak.

· SPORTSKI TERENI

"LEGI" ogradni sistemi su ugrađeni na brojnim fudbalskim, teniskim i drugim sportskim terenima i stadionima. Brojni prvoligaški stadioni u Njemačkoj i drugim zemljama imaju unutrašnje i vanjske "LEGI" ogradne sisteme.

· PRIVATNI POSJEDI

Kvalitetne ograde su veoma važne za privatna gazdinstva, gdje se traži fizička zaštita privatne imovine. Pored fizičke zaštite, vlasnici privatnih posjeda očekuju atraktivna rješenja, kojima će ograditi posjed prema vlastitim željama.

· GRADSKE POVRŠINE

Gradske površine različite namjene se često štite ogradama, što je značajno za normalno odvijanje gradskog života. Vrlo frekventne saobraćajnice, zelene površine i druge gradske prostore je ponekad korisno fizički odvojiti, čime se postiže potpuna zaštita površina i gradskog stanovništva. "LEGI" ograde imaju visoku stabilnost, ekonomičnost, jednostavne su za montažu i demontažu, a imaju i brojne druge prednosti. Oštećeni dijelovi od udara vozila i drugih uzroka se brzo i jednostavno mijenjaju, što je posebno važno u gradskim sredinama. Dekorativnost u gradskom okruženju je značajna. "LEGI" ograde su vrlo otporne na vanjske vremenske i druge uticaje, otporne su na zagađenje u gradskim sredinama i ne mijenjaju svoj vanjski izgled duži vremenski period.

LEGI sistemi

"LEGI" sistemi ograda i kapija se ugrađuju 60 godina na podnebljima sa različitim klimatskim karakteristikama, gdje vrlo uspješno podnose različite vanjske vremenske uticaje. Pored izuzetne otpornosti na padavine i koroziju, posebno se ističe otpornost proizvoda na hemijsko zagađenje iz vazduha, kisele kiše i druge agresivne materije, koje su postale česta pojava. 

"LEGI" OGRADE

· Sa našim sistemima ograda i kapija razvili smo stabilnu i kvalitetnu ogradu, koja svojom namjenom ispunjava sve zahtjeve industrijskog, komunalnog i privatnog sektora;
· Promišljena konstrukcija i dobar dizajn, kojeg odlikuju horizontalne i vertikalne linije, glatki profilni stubovi bez šiljaka i dodatnih materijala, čine našu ogradu dugotrajnom, funkcionalnom i ekonomičnom;
· "LEGI" ograda se proizvodi u visinama od 60 cm do 240 cm. Dužina jednog polja je 250 cm.
· Pored klasičnog ograđivanja, naši sistemi ograda našli su primjenu i u ograđivanju svih vrsta sportskih terena, stadiona, parkova, terasa, zelenih aleja, parkinga itd.

Cijenjenim kupcima naši stručni saradnici sa dugogodišnjim iskustvom daju detaljnije informacije.

ZAŠTITA & BOJA

· Svi metalni elementi su prema DIN EN ISO 1461 normi, sistemom potapanja toplo pocinkovani, kao i plastificirani, tako da je garantovana zaštita od korozije i zaštita nijanse boje od UV zračenja.
· Prema želji isporučujemo sve RAL - boje.

Serijski isporučujemo sljedeće boje: močvarno zelena RAL 6005, čisto bijela RAL 9010, betonski siva RAL 7023 i antracit siva RAL 7016. 

"LEGI" SISTEMI KAPIJA

· Za sve vrste ograde proizvodimo i odgovarajuće kapije. Pored mehaničkih kapija koje mogu biti jednokrilne i dvokrilne, nudimo i klizne električne kapije. Mehaničke kapije mogu imati raspon jednog krila i do 10 metara.