Sportska ograda

LEGI Sportska ograda svojom jednostavnošću i sigurnošću zadovoljava visoke zahteve sportskih terena i objekata.

Sportske ograde se izrađuju u standardnim visinama od 3 m do 6 m, mada kombinacijom naših stubova i panela konačna visina može dostići i 12 metara.

LEGI Sportske ograde nastaju kombinacijom ogradnih panela i jednom od sledećih vrsta stubova:

- Ograda sa LEGI PUR stubom
- Ograda sa LEGI RR stubom
- Ograda sa LEGI IPE stubom

 

Ograda sa LEGI PUR stubom

Ograda sa LEGI PUR stubom je stabilna konstrukcija koja odgovara svim zahtevima sportskih terena u visinama do 4 m. Moguća je kombinacija različitih tipova LEGI panela (klasičnih, 3D), različitih dimenzija okca 35x 200 m

m, 50 x 200 mm, 100 x 200 mm. Postoji i mogućnost postavljanja panela u donjem delu dok u gornjem delu bi se postavljala poliesterska mreža. Svi ovi paneli se postavljaju sistemom kačenja na inoks kukice koje se potom šrafe. Stubovi su kutijasti profili 80x40x3 mm za ogradu visine 3000 mm, dok za ogradu visine 4000 mm stub je profila 100x40x3 mm. Stubovi su duži za 800 mm, jer su prvenstvno predviđeni da se betoniraju u rupe u zemlji ili u betonskom parapetu. Za zahteve terena gde je već urađen betonski parapet stubovi se rade sa stopama, koje se potom ankerima pričvršćuju za beton.

Ograda sa LEGI RR stubom

LEGI RR stub ima  kutijasti profili od 80 x 40 mm do 120 x 40 mm, zavisno od visine ograde. Stubovi su duži  600 do 700mm, jer se betoniraju u zemlji ili u rupe betonskog parapeta. Za zahteve terena gde je već urađen betonski parapet stubovi se rade sa stopama, koje se potom ankerima pričvršćuju za beton. Sastavni deo ovog stuba su i metalne “flah” lajsne koje se postavljaju preko rešetke. Mog

uće su kombinacije različitih tipova rešetki (sa okcima 50 x 200 mm, 100 x 200 mm, ili 35 x 200 mm). Postoji mogućnost da se u donjem delu ograde postavi klasična rešetka, a u gornjem delu poliesterska mreža.

 Ograda sa LEGI IPE stubom

Ograde sa LEGI IPE stubom su rađene isključivo po zahtevima koje diktira specifičnost samih sportskih terena. Shodno visini ograde, povećava se i profil stuba. Stubovi su duži od ograde 600 do 830 mm, u zavisnosti od visine ograde, jer se betoniraju u zemlju. U kombinaciji sa ovim stubom se koriste isključivo paneli sa prečnika žice 8/8/6 mm. Na svakih 400-600mm panel je ojačan duplim horizontalnim žicama, a na krajevima ojačan sa po dve duple vertikalne žice prečnika 8mm, zavarene u razmaku od 25mm. Panel se proizvodi u visini od 630 do 2430mm, u intervalima od 200mm. Kombinacijom panela može se postići ukupna visina ograde od 12mm. U donjem delu ograde, visine do 2000mm, dimenzije okca su 50x200mm, a u delu ograde višim od 2000 mm, dimenzije okca su 100x200mm. Kod ovog stuba paneli se kače sa strane, pa je osovinski razmak između stubova 2520 mm. Ovaj tip ograde ima i zvučnu izolaciju od udaraca lopte u ogradu. Izolatori zvuka su gumeni ulošci koji se postavljaju između specijalne spojnice i stuba. Ova guma ne zastareva. Nivo buke sa izolatorima zvuka je sveden na minimum. Ovo ima posebnu važnost kod izgradnje sportskih terena u neposrednoj blizini urbanih naselja.

Svi upotrebljeni čelični delovi su toplo pocinkovani prema DIN EN ISO 1461 evropskom standardu, i po želji plastificirani  ekološkim prahom koji štiti elemente od UV zračenja.

Po porudžbini isporučujemo elemente u svim RAL bojama, dok standardno dostavljamo elemente u sledećim bojama:

- RAL 6005 - močvarno zelena,
- RAL 7016 - antracit siva,
- RAL 6009 - tamno zelena
- RAL 7023 - beton siva,

- RAL 9010 - čisto bela,
- RAL 9005 - crna
- RAL 8017 - čokoladno smeđa
- RAL 5010 - plava

Tekst i slike preuzeti sa legi.rs .