Klasična ograda

Klasična ograda predstavlja jedan od osnovnih modela ograde LEGI sistema. Kao spoj tradicije duge preko 60 godina, savremene elegancije i modernog dizajna ona je pravi izbor za Vas. Bez oštrih površina, ovi modeli mogu da se primene u industrijskom, privatnom, sportskom, putarskom sektoru, i sl.

Ovi modeli se rade isključivo od ravnih horizontalnih i vertikalnih žica u kombinaciji sa tri vrste stuba.

Postoje dva tipa klasične rešetke (tehničke karakteristike u tabeli)

 

 

Okca

Tip rešetke

Debljina žice

35 x 200 mm

50 x 200 mm

100 x 200 mm

RL

7+5/8 mm

 

 

R

8+6 mm

● Serijska proizvodnja                                   ○ po porudžbini

Specifičnost ovog modela je u duplim horizontalnim žicama koje se preklapaju na pripadajućim stubovima što LEGI modelima ograde daje dodatnu stabilnost i sigurnost.

 

Tekst i slike preuzeti sa legi.rs .