Ukrasna ograda sa ornamentima

Ograda sa ornamentima R.O – model ograde se radi kao i sve ukrasne ograde sa debljinama žice 8+6 mm, ovi modeli imaju „usečene“ ornamente. Mogući su paneli sa jednim, dva ili više oranmenata. Ornamenti su kružnog oblika, u kombinaciji sa klasičnim okcima 50 x 200 mm, čine nesvakidašnju elegantnu celinu.

Kao i ostali ukrasni paneli R.O - model ograde ima idealnu upotrebu tamo gde ograda postojećoj arhitekturi daje dodatni dekorativni efekat, uz viši stepen sigurnosti objekta koji se ograđuje. Primenjuje se prilikom ograđivanja privatnih poseda.

Svi upotrebljeni čelični delovi su pocinkovani prema DIN EN ISO 1461 standardu, i plastificirani ekološkim prahom koji štiti elemente od UV zračenja.

Po porudžbini isporučujemo elemente u svim RAL bojama, dok standardno dostavljamo elemente u sledećim bojama:

- RAL 6005 - močvarno zelena
- RAL 7016 - antracit siva
- RAL 6009 - tamno zelena
- RAL 7023 - beton siva

- RAL 9010 - čisto bela
- RAL 9005 - crna
- RAL 8017 - čokoladno smeđa
- RAL 5010 - plava

Moguća je kombinacija ovih panela sa tri vrste stuba:

  • LEGI FIT stub
  • LEGI PUR stub
  • LEGI FIL stub

Tekst i slike preuzeti sa legi.rs .