Mobilna ograda

LEGI mobilne ograde se koriste za privremeno ograđivanje građevinskih objekta ili fizičko osiguravanje površina kod različitih manifestacija na otvorenom prostoru (koncerti, sportska takmičenja). Ogradni stubovi se montiraju u PVC stope što čini ogradu stabilnom, a kasnije lako mobilnom i očuvanom za ponovnu upotrebu. Pomenuta stabilnost se često zahteva u sitacijama gde je potrebno koristiti ogradu za kačenje reklamnog platna ili panoa.

LEGI mobilna ograda se sastoji od 3D panela i stuba kružnog profila poprečnog preseka Ø40mm. Za razliku od ostalih LEGI panela, 3D panel nema duplu horizontalnu žicu. Horizontalna žica kod ove rešetke je prečnika 5mm, a vertikalna žica 4mm, dok je dimenzija okca 50 x 200 mm.

Tekst i slike preuzeti sa legi.rs .